Kliničko liječenje artritisa


Liječenje trajno aktivnog reumatoidnog artritisa: Izazovi Liječenje bolesnika sa perzistentno aktivnim reumatoidnim artritisom izazov je za kliničke imunologe i reumatologe.

Reumatoidni artritis

Kod ovih se bolesnika najčešće primjenjuju terapijske doze nesteroidnih antireumatika NSARglukokortikoidi u malim dozama, i jedan ili kombinacija lijekova koji modificiraju tijek bolesti DMARD. Lijekovi koji modificiraju tijek bolesti DMARD se uobičajeno dijele u dvije kategorije: konvencionalne sintetske, nebiološke i biološke.

artroza poprečno liječenje kostala liječenje osteoartritisa s diklofenak

Prije uvođenja lijekova koji modificiraju tijek bolesti DMARD neophodno je učiniti laboratorijsku obradu kompletnu krvnu sliku, kreatinin, aminotransferazeevaluaciju komorbiditeta, cijepljenja, i skrining na latentnu tuberkulozu.

Većina bolesnika s perzistentno aktivnim reumatoidnim artritisom dobit će kombinacijsku terapiju koja ima nekoliko pristupa.

Abatacept za liječenje reumatoidnog artritisa

Primjer je trojna terapija ranog reumatoidnog artritisa metotreksatom, sulfasalazinom i hidroksiklorokinom ili kliničko liječenje artritisa liječenja kombinacijom metotreksata i TNF inhibitora. Ovi principi koriste se u liječenju perzistentno aktivne bolesti unatoč terapiji metotreksatom u odgovarajućoj dozi.

Ovaj oblik liječenja nije uobičajen kod aktivne bolesti u pacijenata koji su već primali različite DMARD.

liječenje osteoartritisa zobi liječenje artroze mineralnom vodom

Ove studije prezentiraju manji broj mogućih kombinacija. Na temelju brojnih kliničkih studija kod bolesnika s nezadovoljavajućim odgovorom na metotreksat preporuča se jedan od tri navedena pristupa: Trojna terapija metotreksatom, sulfasalazinom i hidroksiklorokinom.

Ukoliko unutar tri mjeseca ne dođe do zadovoljavajuće kliničko liječenje artritisa, dodaje se TNF inhibitor, a izostavljaju sulfasalazin i hidroksiklorokin dakle ostaje kombinacija TNF inhibitora i metotreksata. TNF inhibitor se dodaje metotreksatu.

bodybuilding bol u zglobu recepti za liječenje bolova u zglobovima

Ovaj pristup se preporuča kod bolesnika s visokom aktivnošću reumatoidnog artritisa. Treći pristup preporučen od nekih eksperata, ali ne svih, uključuje dodavanje leflunomida metotreksatu. Nezadovoljavajući učinak jednog TNF inhibitora, ne otklanja mogućnost dobrog učinka lijeka iz iste skupine. Ukoliko očekivani učinak izostane nakon tri mjeseca anti-TNF terapije preporuča se prijelaz na drugi anti-TNF lijek pri čemu se koriste jedan od tri dobro etablirana TNF inhibitora adalimumab, etanercept i infliksimab prije nego noviji lijekovi iz ove skupine golimumab ili certolizumab pegol.

Oblici reumatoidnog artritisa

U slučaju izostanka očekivanog učinka drugog anti-TNF lijeka ili nuspojavapreporuča se promjena klase biološkog lijeka. Terapijska opcija ovdje uključuje abatacept blokator kostimulacija T stanica i rituximab deplecija B stanica i tocilizumab inhibicija IL Ovi su lijekovi efikasni u bolesnika koji nisu postigli zadovoljavajući učinak kombinacijom metotreksata i TNF inhibitora.

Poseban problem predstavlja skupina bolesnika s intolerancijom metotreksata. U ovom slučaju uobičajeno se počinje terapija leflunomidom u monoterapiji a druga je opcija monoterapija etanerceptom ili adalimumabom.

Liječenje infliksimabom u monoterapiji ne preporuča se zbog povećane incidencije razvoja inaktivirajućeg humanog anti-kimeričnog protutijela HACA u slučajevima kada se ovaj TNF inhibitor daje bez drugog imunosupresiva.

Prehrana po bolestima

U slučaju rezistencije na sve navedene terapije u kliničkim studijama evaluira se transplantacija hematopoetskih matičnih stanica. Prema podatcima iz nekoliko nacionalnih registara incidencija tuberkuloze kao nuspojave TNF inhibicije rjeđa je kod liječenja etanerceptom nego kod drugih TNF inhibitora, o čemu se mora voditi računa osobito u regijama s visokom incidencijom ove bolesti. Unatoč dramatičnom napretku u liječenju reumatoidnog artritisa koje je donijela primjena biološke terapije, razvoj novih antireumatskih lijekova neophodan je zbog načina primjene i visokih troškova.

U zadnje vrijeme, inhibitori tirozin kinaze poznate kao Janus kinaza Jak pokazali su značajan učinak na reumatoidni artritis. Jak skupina uključuje Jak1, Jak2, Jak3 i Tyk2 koji su neophodni u transdukciji signala za proupalne citokine.

Rezultati ovih studija pokazali su da ovi lijekovi mogu biti djelotvorni jednako kao biološki uz manje nuspojava. Daljnja istraživanja su potrebna ne samo u ispitivanju njihove djelotvornosti nego i nuspojava prilikom dugotrajne primjene.

U kliničkim studijama za reumatoidni artritis primjenjuju se kod bolesnika sa aktivnom bolešću koji su razvili antitijela protiv anti-TNF monoklonskih protutijela. Remodelling the pyramid: the therapeutic target of rheumatoid arthritis.

Liječenje trajno aktivnog reumatoidnog artritisa: Izazovi 21. stoljeća

J Rheumatol ; Fries JF. Reevaluating the therapeutic approach to rheumatoid arthritis: the "sawtooth" strategy. J Rheumatol Suppl ; Cost-effectiveness and cost-utility of combination therapy in early rheumatoid arthritis: randomized comparison of combined step-down prednisolone, methotrexate and sulphasalazine with sulphasalazine alone. Combinatietherapie Bij Reumatoïde Artritis. Br J Rheumatol ; Scott DL, Cope A. New tumour necrosis factor inhibitors for rheumatoid arthritis: are there benefits from extending choice?

Ann Rheum Dis ; Addition of infliximab compared with addition of sulfasalazine and hydroxychloroquine to methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis Swefot trial : 1-year results of a randomised trial. Lancet ; Sokka T, Pincus T. Rheumatoid arthritis: strategy more important than agent. American College of Rheumatology recommendations for the use of nonbiologic and biologic disease-modifying antirheumatic drugs kliničko liječenje artritisa rheumatoid arthritis.

Arthritis Rheum ; Which subgroup of patients with rheumatoid arthritis benefits from switching to rituximab versus alternative anti-tumour necrosis factor TNF agents after previous failure of an anti-TNF agent?

bol u kuku tijekom dugog sjedenja forum lijekova protiv bolova u zglobovima

Switching between anti-tumour necrosis factors: trying to get a handle on a complex issue. Golimumab in patients kliničko liječenje artritisa active rheumatoid arthritis after treatment with tumour necrosis factor alpha inhibitors GO-AFTER study : a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase III trial.

Open-label, pilot protocol of patients with rheumatoid arthritis who switch to infliximab after an incomplete response to etanercept: the opposite study. Rheumatology Oxford ; A network meta-analysis of randomized controlled trials of biologics for rheumatoid arthritis: a Cochrane overview.

Zaključak Tko obolijeva od reumatoidnog artritisa? Nije u potpunosti jasno zašto jedna osoba oboli od reumatoidnog artritisa a druga ne. Čimbenici rizika za nastanak reumatoidnog artritisa svakako uključuju pušenje cigareta i pretilost, te različite infekcije upala desni i potpornog tkiva zuba bakterijom Porphyromonas gingivalis, te infekcije različitim virusima.

CMAJ ; The effectiveness of leflunomide as a co-therapy of tumour necrosis factor inhibitors in rheumatoid arthritis: a population-based study. Zadnja izmjena:

bol u zglob koljena kako liječiti jutarnja bol u zglobovima i kralježnici